PERKAYA 19

“I

"Inspiring TVET Generation through Research, Design, Innovation and Commercialization”


MAKLUMAT PROGRAM PERKAYA INOVASI PMM KALI KE – 19


TARIKH PROGRAM


MAJLIS PENUTUP

 

ANJURAN

 

KATEGORI & ANUGERAH PERTANDINGAN

Penilaian projek akhir pelajar akan dinilai melalui dua (2) kaedah:


Hasil video pendek dan e-poster infografik projek akhir pelajar yang telah dikenalpasti dan boleh diketengahkan di peringkat Jabatan adalah mengikut TIGA (3)         kategori utama iaitu Kategori pencapaian dibahagikan kepada anugerah emas, perak dan gangsa berdasarkan kepada julat markah yang diperolehi.

Terdapat LIMA (5) anugerah utama pertandingan iaitu:

 

 

Penilaian video pendek adalah berdasarkan 70 % projek (penyelidikan/ inovasi/ rekabentuk) dan 30% video untuk setiap kategori.


Manakala penilaian e-poster infografik adalah berdasarkan 60% kandungan poster, 30% reka bentuk dan 10% kreativiti.


Pameran projek dinilai mengikut kreativiti (75%), penyampaian projek (15%) dan hospitaliti (10%).

 

SYARAT PERTANDINGAN

 

A.  SYARAT PERTANDINGAN PERKAYA-19 SHORT VIDEO


6.  Video mestilah hasil idea asli pelajar sendiri dan bukan suntingan mana-mana sumber. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya bahan video diambil tanpa kebenaran pihak tertentu.


7.   Video yang dimuatnaik ke Youtube adalah dalam format. MP4

8.   Tanda pagar #PERKAYA19SHORTVIDEO dan #politeknikmerlimau mestilah disertakan pada kapsyen video tersebut.

9.   Tarikh akhir memuatnaik video adalah pada 29 Disember 2021 (11.59 mlm).

10. Keputusan Panel Juri adalah MUKTAMAD.

 

B.  SYARAT PERTANDINGAN E-POSTER INFOGRAFIK PERKAYA-19


5.  E-Poster infografik dalam format PDF sahaja.

6.  E-Poster infografik adalah mengikut kreativiti, idea asli pelajar sendiri dan tiada unsur plagiat dari mana-mana lukisan poster.

7.  Tarikh akhir menghantar E-Poster adalah pada 29 Disember 2021 (11.59 mlm).

8.   Keputusan Panel Juri adalah MUKTAMAD.

 

SYARAT PERTANDINGAN PAMERAN SECARA BERSEMUKA PROJEK PERKAYA-19