Reka bentuk susun atur litar bersepadu

Rekabentuk susun atur litar bersepadu adalah suatu susunan tiga dimensi unsur-unsur sesuatu litar bersepadu yang mengandungi sebahagian atau semua unsur-unsur hubungan litar bersepadu atau keseluruhan susunan tiga dimensi disediakan untuk tujuan persediaan bagi proses perkilangan.Reka bentuk susun atur litar bersepadu adalah layak untuk mendapat perlindungan secara automatik jika syarat-syarat berikut dipenuhi :


 


Pemegang Hak Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu


 

Hak Pemegang Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu