PEMBENTANGAN

1.0 PENGENALAN

Pembentangan adalah proses menyampaikan idea, produk baru atau hasil kerja yang dipaparkan dan dijelaskan kepada khalayak. Berdasarkan definisi kamus Oxford, persembahan adalah proses penyampaian idea, produk baru atau hasil kerja yang dipaparkan dan dijelaskan kepada khalayak. Sementara itu, berdasarkan definisi KBBI (Kamus Bahasa Dunia Besar), persembahan adalah proses memperkenalkan, mempersembahkan, dan / atau mengemukakan sesuatu dalam perbincangan atau forum. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahawa pembentangan adalah aktiviti bercakap di hadapan khalayak yang bertujuan menyampaikan mesej atau maklumat. Orang yang membuat pembentangan  dipanggil penceramah atau penyampai. Sementara itu, mereka yang mendengar dipanggil penonton.

2.0 TUJUAN PEMBENTANGAN

Tujuan pembentangan adalah berbeza-beza, contohnya untuk mempromosikan produk /perkhidmatan (biasanya disampaikan oleh jurujual), untuk memberikan maklumat, misalnya pendidikan bersifat semula jadi, atau untuk meyakinkan orang (biasanya disampaikan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu).

Berikut adalah beberapa tujuan pembentangan:

Maklumat yang disampaikan dapat berupa materi pendidikan, kewangan, atau informasi hanya untuk pemberitahuan. Mesej yang disampaikan boleh bersifat santai, penting atau sulit.

Untuk meyakinkan pendengar, pembentangan mesti mengandungi maklumat, data, dan bukti yang disusun secara logik.

Biasanya dilakukan pada pembentangan di syarikat. Seorang pemimpin membuat pembentangan untuk mengarahkan dan membimbing pekerjanya bekerja dengan optimum.

Pemimpin atau pembentang juga dapat memotivasi pekerja mereka melalui forum ini untuk mencapai matlamat syarikat.

Pembentangan boleh dibuat untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan kepada bakal pembeli. Orang yang menjadi penyampai dibekalkan dengan pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu visual untuk memudahkan penyampaian mesej

Idea / idea dapat disampaikan melalui pembentangan. Apabila syarikat mengalami masalah yang sukar diselesaikan, ia memerlukan orang lain yang dapat memberikan hujah atau idea untuk menyelesaikan masalah yang dikemas dalam bentuk pembentangan.

Memperkenalkan diri anda juga dapat disampaikan melalui pembentangan. Seperti menyebut nama, riwayat hidup, dan data lain sehingga diketahui oleh orang ramai.

3.0 JENIS-JENIS PEMBENTANGAN

Kaedah dan pendekatan PdP yang kreatif dan inovatif yang dirangka dan berpotensi mengembangkan pembangunan minda, pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. Stail dan pendekatan PdP yang menarik dan berkesan memberikan suasanan keseronokan dan bebas daripada tekanan dan kebimbangan di pihak pelajar. Contoh perlaksanaan inovasi dalam PdP adalah penghasilan kit pembelajaran, Easy Go Wiring Board (EGW BOARD), Three Phase Generator Trainer dan banyak lagi produk-produk inovasi.

Penghasilan produk inovasi bermatlamat untuk memberi galakan kepada pengajar dan pelajar dalam menginovasikan kajian dan penciptaan produk sains dan teknologi melalui thinking skills dan communication skills. Selain itu juga menanam minat pengajar dan pelajar terhadap mata pelajaran “Pemikiran Sains dan Teknologi” serta dapat menyemai dan meningkatkan potensi, keterampilan serta daya usaha pelajar untuk bersaing secara sihat menerusi pertandingan dan penilaian.

4.0 MANFAAT PEMBENTANGAN

Apabila kita membentangan sesuatu atau bahan, kita akan mendapat kelebihan atau faedah. Manfaat yang dapat diperoleh adalah:

Pembentangan bukan sahaja dilakukan secara lisan, tetapi dapat ditambah dengan pembentangan bukan lisan sama ada dalam bentuk gambar atau video. Supaya pembentangan yang disampaikan tidak monoton.

Lebih baik jika pembentangan dilakukan dengan menyampaikan poin-poin penting kepada penonton. Supaya penonton tidak hanya mendengar, tetapi juga membaca apa yang disampaikan.

Bahan pembentangan bukan sahaja dapat dibentangkan di hadapan penonton. Tetapi pembaca juga dapat berkongsi bahan pada sehelai kertas untuk dikongsi dengan khalayak.

Sekiranya bahan yang disampaikan tidak pernah digunakan oleh orang lain sebelum ini. Cara bercakap, dan gerak isyarat ketika menyampaikan bahan juga dapat menjadi inspirasi bagi penonton.

Pembentangan dapat dikongsi dengan mudah dan dibaca semula pada bila-bila masa. Sehingga dapat mempermudah orang lain untuk menyemak isi bahan yang telah disampaikan.