E-DIGEST PMM VOL 2

Peluang Penerbitan Tahun 2023

Semua kertas penyelidikan yang dihantar ke e-DIGEST PMM Vol.2  akan diterbitkan secara e-proceeding dan kertas kajian terpilih berpeluang untuk diterbitkan Jurnal Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)

 

 

Sub Tema Persidangan

Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Kejuruteraan Mekanikal

Kejuruteraan Awam

Perdagangan

Sains & Matematik

Pelancongan & Hospitaliti

 

 

Pendaftaran kertas kajian:

https://cmt3.research.microsoft.com/Digest2023

Makluman kepada author :
Tatacara pengunaan CMT klik di sini

 

Template Kertas kajian:

https://docs.google.com/document/d/1C0LqNxKR5ZSuzeeyppshCPOM9HiG7f8S/edit?usp=share_link&ouid=101605433794502953041&rtpof=true&sd=true

 

Tarikh-tarikh penting:

Abstrat registration: 16 June 2023

Full paper Submission: 31 Julai 2023

Acceptance Noticification: 18 August 2023

Camera Ready : 15 September 2023

Publication: 31 Oktober 2023

 

Urusetia:

Ts. Hamidah Noor binti Md Yusoh (019 668 7796)

Ts.Dr. Normazlina binti Mat Isa (019 244 5101)