KEY PERFORMANCE INDEX

UPIK PMM mensasarkan 2 pencapaian KPI di peringkat JPPKK dan PMM. Mencapai KPI ini sejajar dengan perancangan Pelan Strategik di peringkat Politeknik dan Kolej Komuniti. Merupakan Teras Strategik yang ke 6 dalam Pelan Strategik, pembudayaan penyelidikan gunaan dan inovasi ditetapkan agar visi dan misi perancangan untuk menjadikan politeknik dan kolej komuniti sebagai peneraju TVET yang unggul dapat dicapai. Untuk mencapai visi ini, empat misi telah dirangka iaitu:


SENARAI PERNYATAAN KPI

KPI 21: Bilangan kertas penyelidikan TVET yang diterbitkan

Penerbitan kertas penyelidikan mensasarkan 25 kertas pembentangan yang diterbitkan. Kertas penyelidikan ini adalah kertas lengkap yang disediakan oleh pensyarah Politeknik dan Kolej Komuniti pada tahun semasa yang diterbitkan samada di dalam digest / jurnal / buku / prosiding pada peringkat zon / kebangsaan / antarabangsa. Sebagai bukti, dokumen sokongan berikut diperlukan:


KPI 22: Bilangan produk inovasi yang diaplikasi / solution provider pada tahun semasa

Sasaran pencapaian produk inovasi yang diaplikasi / solution provider yang diperlukan untuk KPI ini hanyalah satu untuk tahun semasa. Pengukuran yang dinilai adalah berdasarkan kepada penghasilan produk yang boleh diaplikasi / solution provider oleh KPM / institusi / agensi / jabatan / komuniti pada tahun semasa. Sehubungan dengan itu, dokumen berikut diperlukan sebagai bukti :