Daftar Penyelidikan

Bagi proses PENDAFTARAN, Pegawai diminta mengisi maklumat berkaitan penyelidikan yang bakal dijalankan melalui link di bawah bagi mendapatkan pengesahan Pengarah Politeknik Merlimau / PPI melalui sokongan Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi, PMM. Pegawai diminta untuk menyertakan sekali ABSTRAK (Penerbitan Penyelidikan) / RINGKASAN EKSEKUTIF (Pembangunan Prototaip Inovasi) bagi melengkapkan proses PENDAFTARAN. Format Abstrak boleh dimuat turun dalam menu MUAT TURUN.

Terdapat 2 Kategori Pengesahan Aktiviti Penyelidikan iaitu :
1. Pengesahan Pengarah PMM
2. Pengesahan Pengarah PPI

Sila rujuk Jadual Berikut bagi membuat pemilihan Kategori Pengesahan.

KATEGORI PENGESAHAN