Pelaporan Penyelidikan

Setiap penyelidik perlu menghantar (UPLOAD) laporan HASIL PENYELIDIKAN yang AKAN dibawa untuk :

i.  Penerbitan Penyelidikan
ii. Pertandingan Inovasi
iii. Pembentangan (Seminar)
iv. Lain-lain

Semua laporan mesti berdasarkan kepada hasil penyelidikan yang disahkan oleh Ketua Institusi / Pengarah PPI sahaja
Format laporan boleh dimuat turun dalam menu MUAT TURUN dalam portal upikpmm.my

Muat naik laporan (dalam format *.pdf)