Hasil Penyelidikan Borang A

Setiap penyelidik perlu menghantar (UPLOAD) dokumen HASIL PENYELIDIKAN yang TELAH dibawa semasa :

i. Penerbitan Penyelidikan
ii. Pertandingan Inovasi
iii. Pembentangan (Seminar)
iv. Lain-lain

bagi tujuan REPOSITORI Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersial PMM dan pengiraan KPI Jabatan. Pelaporan HASIL PENYELIDIKAN ini adalah dengan menggunakan BORANG A